Články‎ > ‎

Ohlédnutí za víkendem 14. - 16.2.2014

přidáno: 13. 3. 2014 10:08, autor: Tomas Necas   [ aktualizováno 14. 3. 2014 6:15 ]

Téma „tvořím“:

Medvědi jsou tvořiví. Zajíček svou leností přijde o domeček. Medvědi tvoří se zajíčky dům nový. Inspirují se u ostatních zvířátek, které je učí pečlivosti, vytrvalosti, využití síly a naslouchání dobrým radám. Z těchto dovedností pak zajíčkům slepí dům nový a pevný.

Symbolika a rituály:

Medvědí pokřik

  • Využívaný před hrou, vícekrát během dne
  • "Oči, uši bystré máš, tlapama vše nahmatáš ... "

Píseň medvědů

  • Obsahuje všech 5 medvědích hodnot, vysvětlení obsahu písně dětem v rámci bručení
  • Rituál při vhodných příležitostech

Medvědí kruh

  • večerní rituál uzavírá program dne, např. po večerní modlitbě, před hygienou a ukládáním
  • všichni stojí v kruhu a zpívají píseň, poté v tichosti koluje vlajka (symbol našich zásad, o které se snažíme), na závěr si popřejeme dobrou noc

Bručení

  • čas společného zpívání a hraní, písně ukazovací, důraz na rytmiku a nástroje dětí
  • o víkendu se nestihlo, mělo být před sobotním obědem po výletu

Záseky

  • Večerní ohlédnutí za dnem spojené s vděčností Bohu za to, co nám dal. Děti postupně říkají, co se jim během dne líbilo, za co by chtěly poděkovat a poté, jako stvrzení svých slov, zaseknou sekeru do připravené kulatiny.

 

Program:

PÁ:

18:00    příjezd, ubytování, večeře (z vlastních zásob)

19:45    medvědí pokřik děti se společně učí pokřik.

zimní spánek povídání s dětmi, co dělají medvědi v zimě, postavit malý brloh, do kterého se medvěd uloží ke spánku.

20:00    medvědí kruh

Rituál. Stojíme v kruhu, držíme se za ruce, píseň, v tichosti kolečko s vlajkou, přání dobré noci.

20:30    pohádka do brlohu

               Pohádka do spacáků. Z hlubokých fryšavských lesů, o poslušnosti a divokých prasatech.

SO: 

7:15     budíček a rozcvička

7:45     snídaně

8:30     stavba zaječího domečku

dopolední venkovní program

divadlo líný zajíček – důsledky lenosti, kamarád medvěd zakopne a rozboří zajíčkům dům, povídání o příběhu.

            

Zajíček poprosí děti, jestli by nechtěli spolu s ním postavit dům nový, přinese půdorys domku k postavení, děti ale neví, jak na to, a tak se rozhodnou vydat do lesa nabrat zkušenosti od ostatních zvířátek.

Výlet:

a.      pavouček – pečlivost – umí utkat síť – uzlovačka, lano mezi stromy a navázat klacík uzlovačkou na lano

                                      

b.      bobr – vytrvalost – dřevorubec – přeřezat kulatinu

c.      mravenec – síla – odnést něco těžkého k mraveništi

                                    

d.      sova – dobrá rada – shrnutí, když dají dovednosti dohromady, tak vytvoří dobré věci – dům, předá lepidlo


po svačině návrat na faru a rukoděly se zajíčkem – lepení domu


11:30    bručení s medvědy

chrastítka a písničky (tato část programu se nestihla, přesunuta na večer)

12:30    oběd a siesta

14:00    rukoděly s plastelínou

volné hrátky s plastelínou pro nespící, téma – vybavit domeček pro zajíčky dle představivosti.

            

15:30    svačina

16:00    kostka

odpolední venkovní program na téma tvoření. Děti házejí kostkou a podle barvy plní na stanovištích nejrůznější úkol.

            


kdo to ví v pod kro ví

hra – plát papíru, lepení obrázků, děti hádají, hledají souvislosti, lepení ingrediencí

            

18:30    večeře

19:15    večerní program u krbu


vodovkový stavitel


každý tvrdou A3 a mají namalovat, co by chtěli vytvořit (až budou velcí nebo i teď) – díla dětí představí ostatním a pověsí na šňůru, ocenění (tleskání)

zaječí dům

zajíci jsou rádi, že jsme jim pomohli postavit dům, zajíc slibuje, že už nebude líný, stavba

medvědí píseň

vysvětlení a zpívání nové písně medvědů

            

záseky

             modlitba s rituálem. Děti postupně řeknou, za co by chtěli dnešní den poděkovat, co se jim líbilo a svá slova stvrdí zásekem do dřeva

              

             

20:00    medvědí kruh

Rituál.

20:30    pohádka do brlohu

Pohádka do spacáků o kapce a jejím putování 

NE: 

7:15     budíček

7:45     snídaně

8:45     mše svatá Fryšava, dopoledne volný program

12:00    oběd, úklid, ukončení, odjezd


Odkaz na FOTKY

Comments