Články‎ > ‎

Jak vykrystalizovaly hodnoty

přidáno: 22. 8. 2013 2:40, autor: Aleš Cuti Taufar
Zajímavý průběh diskuze ze začátku srpna: první hodina se téměř nic nedělo, druhá hodina - postupně jsme všechny hodnoty zavrhli, abychom je "rozložili a složili" zpět. A nakonec jsme si uvědomili důležitou věc. Hodnoty by měly být srozumitelné dětem a proto jsme navrhli, že podoba hodnot nebudou podstatná jména, ale činnosti, které můžeme s dětmi opravdu konat. Zároveň bereme ohled na to, že hodnoty bychom měli být ochotni sdílet všichni a ztotožnit se s nimi. Konečnou podobu přečtete níže.
To, co vyplynulo, není výmyslem jednoho člověka, není to vymyšleno během jednoho dne a zároveň jsme se snažili zohlednit všechny nápady, které vzešly z minula. Každou z hodnot jsme rozepsali pro srozumitelnost, co vše si pod ní máme představit (vysvětlení je momentálně pro rodiče - pro děti bychom určitě ještě upravili).
Hodnoty nemají pořadí. Pořadí může být změněno například pro potřeby pokřiku (a na základě toho by bylo vhodné nové pořadí respektovat).

  1. POMŮŽU - pokud vidím, že mohu druhému pomoct v jeho obtížné situaci. Rozvíjím svoji empatii k bližnímu. Mohu pomoct činem i radou, avšak pokud o to bližní stojí. Za pomoc nečekám odměnu ani vděk. Pokud pomáhám, pomáhám s pokorou a nechlubím se ostatním.  Uvědomuji si, že se kdykoliv můžu dostat do situace, kdy budu potřebovat pomoc já. Nejsem pyšný a pomoc od druhých neodmítám. Rozlišuji, kdy pomoc má význam a kdy není na místě.

  2. TVOŘÍM - ten kdo nic nedělá, nic nepokazí. Cokoliv dělám, má nějaký význam a zároveň to neškodí ostatním. Vymýšlením nebo vytvořením nového mohu pomoct k lepšímu životu pro sebe i ostatní. Mohu vytvářet i dobrou atmosféru, každý den mohu udělat svět lepším a přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Každý den mohu udělat dobrý skutek.

  3. ŠETŘÍM - to co existuje a slouží k dobru, to zachovávám. Užívám všeho, co mi příroda nabízí, ale zároveň s tím umím dobře hospodařit a neberu víc než je třeba. To platí i o jídle. Šetřím svoje síly a umím rozložit výdej energie. Jsem dobrý hospodář a umím dobře používat všechno, co jsem nabyl, aby mě i druhým sloužilo k užitku a o toto všechno se umím dobře postarat. Znám míru a uvědomuji si, kdy už je překročena hranice.

  4. RADUJI SE - s dobrou náladou je život hezčí, lépe se mi žije a lépe překonám své problémy. Dobrá nálada je nakažlivá a dokáže motivovat ostatní. Vyhýbám se trudomyslnosti a pesimismu a pomáhám a inspiruji i ostatní, kteří podléhají skepsi. Dokážu se radovat společně s ostatními stejně jako sám nad každodenními drobnostmi. Děkuji za všechny dary, které mi život přinesl i za překážky a pády, které mě posunou vpřed.

  5. JSEM DOBRÝ MEDVĚD - uvědomuji si, že jsem jedinečný, což neberu jako projev pýchy, ale jako to, že se mám rád takový, jaký jsem. Co dělám, dělám, protože to chci. Chci být sám se sebou spokojen. Nenechám se ovlivnit okolím, mohu se však inspirovat. Moje motivace pro vše co dělám však jde z mého nitra a jsem o tom pevně přesvědčen.
Comments